top of page

Kou yo deside anseye an kreyòl, gwo mirak pral fèt nan mitan pèp ayisyen paske timoun defavorize yo pral rive jwenn ti moso edikasyon pou libere mantal yo.

Kou yo deside anseye an kreyòl, gwo mirak pral fèt nan mitan pèp ayisyen paske timoun defavorize yo pral rive jwenn ti moso edikasyon pou libere mantal yo.

Kou yo deside anseye an kreyòl, gwo mirak pral fèt nan mitan pèp ayisyen paske timoun defavorize yo pral rive jwenn ti moso edikasyon pou libere mantal yo.
Kou yo deside anseye an kreyòl, gwo mirak pral fèt nan mitan pèp ayisyen paske timoun defavorize yo pral rive jwenn ti moso edikasyon pou libere mantal yo.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page