top of page

Tanpri, di Akademi Kreyòl Ayiti pi gwo obstak lang lan se: mank zouti edikasyon wo nivo, tankou ansiklopedi ak dokiman syantifik.

Tanpri, di Akademi Kreyòl Ayiti pi gwo obstak lang lan se: mank zouti edikasyon wo nivo, tankou ansiklopedi ak dokiman syantifik.

Tanpri, di Akademi Kreyòl Ayiti pi gwo obstak lang lan se: mank zouti edikasyon wo nivo, tankou ansiklopedi ak dokiman syantifik.  Di yo sispann pran tit akademisyen jis pou yo ka fè komès liv paske gen yon popilasyon ki konte sou yo.
Tanpri, di Akademi Kreyòl Ayiti pi gwo obstak lang lan se: mank zouti edikasyon wo nivo, tankou ansiklopedi ak dokiman syantifik. Di yo sispann pran tit akademisyen jis pou yo ka fè komès liv paske gen yon popilasyon ki konte sou yo.

Di yo sispann pran tit akademisyen jis pou yo ka fè komès liv paske gen yon popilasyon ki konte sou yo.

3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page