top of page

*Sistèm edikasyon Ayiti a dwe prepare sitwayen li pou yo travay Ayiti

Sistèm edikasyon Ayiti a dwe prepare sitwayen li pou yo travay Ayiti paske pifò pwofesyonèl ki gen konpetans etidye nan peyi etranje.

Kòtakòt pou Ayiti otonòm!


2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page