top of page

Si kreyòl se lang ki domine Ayiti, poukisa entelektyèl ayisyen yo ekri plis an fransè?

Si kreyòl se lang ki domine Ayiti, poukisa entelektyèl ayisyen yo ekri plis an fransè?

Si kreyòl se lang ki domine Ayiti, poukisa entelektyèl ayisyen yo ekri plis an fransè?
Si kreyòl se lang ki domine Ayiti, poukisa entelektyèl ayisyen yo ekri plis an fransè?

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page