top of page

Si ekriven ayisyen pwodywi nan lang matènèl yo, non sèlman y ap konstwi yon mache, y ap rete imòtèl pou jenerasyon k ap vini yo

Si ekriven ayisyen pwodywi nan lang matènèl yo, non sèlman y ap konstwi yon mache, y ap rete imòtèl pou jenerasyon k ap vini yo.

Si ekriven ayisyen pwodywi nan lang matènèl yo, non sèlman y ap konstwi yon mache, y ap rete imòtèl pou jenerasyon k ap vini yo
Si ekriven ayisyen pwodywi nan lang matènèl yo, non sèlman y ap konstwi yon mache, y ap rete imòtèl pou jenerasyon k ap vini yo

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page