top of page

Se an kreyòl esklav yo te mare konplo revolisyon Bwa Kayiman 14 out 1791. Si se an kreyòl tout manifestasyon AYISYEN fèt, poukisa nou pa ka aprann nan lang nou?

Se an kreyòl esklav yo te mare konplo revolisyon Bwa Kayiman 14 out 1791. Si se an kreyòl tout manifestasyon AYISYEN fèt, poukisa nou pa ka aprann nan lang nou?

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page