top of page

Yon rankont ak minis Gouvènman ka asire kanpay sistèm edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti a rive nan tout kwen peyi a epi wè si popilasyon an aksepte li.

Yon rankont ak minis Gouvènman ka asire kanpay sistèm edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti a rive nan tout kwen peyi a epi wè si popilasyon an aksepte li.

Yon rankont ak minis Gouvènman ka asire kanpay sistèm edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti a rive nan tout kwen peyi a epi wè si popilasyon an aksepte li.
Yon rankont ak minis Gouvènman ka asire kanpay sistèm edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti a rive nan tout kwen peyi a epi wè si popilasyon an aksepte li.

6 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page