top of page

*Lidè politik kowonpi yo vann Ayiti ansanm ak tout sistèm edikasyon li.

Lidè politik kowonpi yo vann Ayiti ansanm ak tout sistèm edikasyon li. Yo tout akize nan trafik dwòg ak kidnaping, elatriye.

3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page