top of page

Pliske mwens ke 10% ayisyen fini nan lekòl segondè, edikasyon kreyòl la nesesè pou ekspoze etidyan valè yo.

Pliske mwens ke 10% ayisyen fini nan lekòl segondè, edikasyon kreyòl la nesesè pou ekspoze etidyan valè yo.

Pliske mwens ke 10% ayisyen fini nan lekòl segondè, edikasyon kreyòl la nesesè pou ekspoze etidyan valè yo.
Pliske mwens ke 10% ayisyen fini nan lekòl segondè, edikasyon kreyòl la nesesè pou ekspoze etidyan valè yo.

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page