top of page

Oligak kowonpi Ayiti yo twouve kreyòl la pa lang pou anseye pitit yo akoz konplèks siperyorite yo.

Oligak kowonpi Ayiti yo twouve kreyòl la pa lang pou anseye pitit yo akoz konplèks siperyorite yo.

Oligak kowonpi Ayiti yo twouve kreyòl la pa lang pou anseye pitit yo akoz konplèks siperyorite yo.
Oligak kowonpi Ayiti yo twouve kreyòl la pa lang pou anseye pitit yo akoz konplèks siperyorite yo.

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page