top of page

Nou bezwen elektrisite, materyèl pou repwodywi liv, entènèt, ak pwofesè byen fòme pou aplike sistèm edikasyon kreyòl la Ayiti.

Nou bezwen elektrisite, materyèl pou repwodywi liv, entènèt, ak pwofesè byen fòme pou aplike sistèm edikasyon kreyòl la Ayiti.


Sonje pa fèt ak moun ki pataje menm vizyon, misyon, objektif ak bi. Men youn nan sa yo pa ka fèt san edikasyon kòtakòt pou Ayiti otonòm.

Nou bezwen elektrisite, materyèl pou repwodywi liv, entènèt, ak pwofesè byen fòme pou aplike sistèm edikasyon kreyòl la Ayiti.  Sonje pa fèt ak moun ki pataje menm vizyon, misyon, objektif ak bi. Men youn nan sa yo pa ka fèt san edikasyon kòtakòt pou Ayiti otonòm.
Nou bezwen elektrisite, materyèl pou repwodywi liv, entènèt, ak pwofesè byen fòme pou aplike sistèm edikasyon kreyòl la Ayiti. Sonje pa fèt ak moun ki pataje menm vizyon, misyon, objektif ak bi. Men youn nan sa yo pa ka fèt san edikasyon kòtakòt pou Ayiti otonòm.

3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page