top of page

Konplèks enferyorite paran, konsèp moun anwo ak moun anba, epi kolonizasyon mantal entèlektyèl ayisyen bloke kreyòl la.

Konplèks enferyorite paran, konsèp moun anwo ak moun anba, epi kolonizasyon mantal entèlektyèl ayisyen bloke kreyòl la.


Ede nou peze pou Ayiti otonòm gwo 🕛 MIDI.

Konplèks enferyorite paran, konsèp moun anwo ak moun anba, epi kolonizasyon mantal entèlektyèl ayisyen bloke kreyòl la.  Ede nou peze pou Ayiti otonòm gwo 🕛 MIDI.
Konplèks enferyorite paran, konsèp moun anwo ak moun anba, epi kolonizasyon mantal entèlektyèl ayisyen bloke kreyòl la. Ede nou peze pou Ayiti otonòm gwo 🕛 MIDI.

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page