top of page

Malgre mo yo ka itilize nan anpil kontèks, kreyòl pa gen limit nan vokabilè.

Malgre mo yo ka itilize nan anpil kontèks, kreyòl pa gen limit nan vokabilè.

Malgre mo yo ka itilize nan anpil kontèks, kreyòl pa gen limit nan vokabilè.  Pou moun k ap di kreyòl manke tèm syantifik yo.
Malgre mo yo ka itilize nan anpil kontèks, kreyòl pa gen limit nan vokabilè. Pou moun k ap di kreyòl manke tèm syantifik yo.

Pou moun k ap di kreyòl manke tèm syantifik yo.

4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page