top of page

Lidè tradisyonèl Ayiti yo pa dakò ak sans kreyativite, sa vle di: yo travay objektivman pou pòch yo.

Lidè tradisyonèl Ayiti yo pa dakò ak sans kreyativite, sa vle di: yo travay objektivman pou pòch yo, men pa pou pwochen jenerasyon yo (Charles 2022).

Lidè tradisyonèl Ayiti yo pa dakò ak sans kreyativite, sa vle di: yo travay objektivman pou pòch yo, men pa pou pwochen jenerasyon yo (Charles 2022).
Lidè tradisyonèl Ayiti yo pa dakò ak sans kreyativite, sa vle di: yo travay objektivman pou pòch yo, men pa pou pwochen jenerasyon yo (Charles 2022).

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page