top of page

Klèje katolik pran kontwòl sistèm edikasyon ayisyen epi enpoze fransè obligatwa nan tout lekòl an 1860 pou Vatikan te ka rekonèt endepandans Ayiti.

Klèje katolik pran kontwòl sistèm edikasyon ayisyen epi enpoze fransè obligatwa nan tout lekòl an 1860 pou Vatikan te ka rekonèt endepandans Ayiti.

Klèje katolik pran kontwòl sistèm edikasyon ayisyen epi enpoze fransè obligatwa nan tout lekòl an 1860 pou Vatikan te ka rekonèt endepandans Ayiti.
Klèje katolik pran kontwòl sistèm edikasyon ayisyen epi enpoze fransè obligatwa nan tout lekòl an 1860 pou Vatikan te ka rekonèt endepandans Ayiti.

3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page