top of page

FRANTZ JEAN BAPTISTE NAN RIBRIK PARABÒL SAVAN

Updated: Aug 21, 2021

ENSKRI LA

Franns Jan-Batis gen yon metriz nan dwa ak syans politik, epi li fè etid avanse nan relasyon entènasyonal nan Inivèsite Pari 8 (ywit), an Frans.


Antanke eseyis epi womansye, Frans se otè plis pase senk (5) liv. Pami yo: Haiti j’accuse (2011); La Diaspora, Enjeux et Débats (2012); Faut-il Garder Cet Enfant (2015); Mémoire Parlante des Leaders Évangéliques Haitiens (2016); Tezen My Lovely Friend (2020); epi Haïti Lève-Toi et Marche (2020).


Li se yon otè dramatik ki mete yon seri pyès teyat sou sèn, epi se li menm ki reyalize fim “l'Enfant du Destin” ki te fè anpil siksè an 2019.


Marge Etienne,

Animatè ribrik "parabòl savan"

marge@itiahaiti.org.


31 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page