top of page

MANM FONDATÈ PATI POLITIK KÒTAKÒT

Updated: Jul 5, 2022MANM FONDATÈ PATI POLITIK KÒTAKÒT


Lis sa se moun ki kotize pou legalize pati a, moun ki ede nan kreye logo a, sa ki patisipe nan ekri manifès la, korije estati yo, fè chwa sit entènèt, epi moun k ap bwase lide sou gwoup whatsapp pati a.


1. Ajiny Dorcenat, Etidyan medsin

2. Aldoce Michel, Agonòm, pwofesè

3. Arthur Almeda, Sèvitè piblik, lidè kominotè

4. Atis Nalove (Lovena), Chantè, jiris

5. Bébéto louis-Jean, Jiris, powèt

6. Bedjouanes Beaubrun

7. Betty Fortunat, Pwofesè, antreprenè

8. Bonel Oxine, Lengwis, chèchè

9. Catherine Pierre, Jesyonè, antreprenè

10. Cherlin Simon, Epsikològ, sèvitè piblik

11. Christory Descorbeth

12. Claude Beauplant, Enjenyè

13. Claudy Fanord, Jesyonè, enfòmatisyen

14. Daphné Cebien, Jounalis, antreprenè

15. David Magloire, Evanjelis, jiris

16. Destiné Disace, Politològ jiris

17. Dieffredo Cherismé, Anseyan, entèprèt

18. Donalson Felix, Antreprenè, etidyan

19. Dulande Noel, Antreprenè

20. Elita Thelismon, Antreprenè

21. Emmanuela Permentier, Antreprenè

22. Emmeline A. Menard, Sante mantal

23. Esperance Bednord, Antreprenè, Taksi

24. Evens Belizaire, Jesyonè

25. Evenska Perard, Enfimyè

26. Exael Molière, Antreprenè, powèt

27. Ézeckliel Saintena, Powèt, Etidyan

28. Fessando Suffren, Lengwis, antreprenè

29. Frantzley Valbrun, Powèt, etidyan

30. Fritznel Jeanty, Pastè, antreprenè

31. Gavenson Celestin, Chantè, sèvitè piblik

32. Georges Billy Firma, Ekriven, aktivis

33. Handberdson Ceyard, Etidyan administrasyon, antreprenè.

34. Hirmène Bazelais, Animatè, sèvitè piblik

35. Iphania Volcy, Etidyan, antreprenè

36. Jacki Roberty, Agonòm, antreprenè

37. Jackson Jeudy, Agonòm

38. Jackson Morissaut, Antreprenè, Etidyan

39. James Solage, Jiris, etidyans

40. Jameson Louis, Jesyonè, antreprenè

41. Jaslor Jean, Ekriven, etidyan

42. Jean Aly Carles, Administratè, kontab

43. Jean Bertrand Oriza, Ekonomis

44. Jean Bradley Derenoncourt, Politisyen

45. Jean François Romy, Ekriven, etidyan

46. Jean Jonel Alexandre, Teknisyen, Powèt

47. Jean Kenson Fanord, Enjenyè, antreprenè

48. Jean Lahens Pierre, Jiris

49. Jean Micarlo Pierre, Jiris, agonòm

50. Jean Orel Darbouze, Jesyonè, dansè

51. Jeudyner Pierre, Teknisyen karelaj

52. Jodelin José, Profesè, ekriven

53. John Romane Trezil, Etidyan, antreprenè

54. John Youki Laguerre, Edikatè, chantè

55. Johnnly Jn-Baptiste, Agonòm, lidè kominotè

56. Joseph Jasmir Cademus

57. Josuas Jean Joseph, Agonòm

58. Junie Saint-Pierre, Jiris, Antreprenè

59. Katia M. Pierre Toussaint, Kontab, jesyonè

60. Lessa Du Calcule Abellard, Sèvitè piblik

61. Louidji Louis-Jacques, Enfòmatisyen, antreprenè

62. Lucemène Louis Zilérion, Laboratin, antreprenè

63. Luis Armando Cuevas Encarnacion, Lengwis, kreyolis

64. Marie Daniel Romsaint, Etidyan, antreprenè

65. Marie Denise Charles, Antreprenè

66. Medjeaning Gilot, Kominikatè, modèl

67. Mendy Laurence Manigat, Jesyonè, kominikatè

68. Micaël James Pierre, Enjenyè

69. Michèl Denis, Politisyen, powèt

70. Michna Elysé, Administratè, antreprenè

71. Mikenson Mixamar, Etidyan, antreprenè

72. Mivens Thelusma, Etidyan, antreprenè

73. Nerline Fortune, Antreprenè

74. Noezil Tisselin, Edikatè, chèchè

75. Obdiel Dormelus, Womansye, powèt

76. Obson Vieudaze, Chantè, administratè

77. Olwitch Noel, Etidyan medsin

78. Patrick Pierre Charles, Antreprenè, enfòmatisyen

79. Pierre André Joachim, Jiris, ekriven

80. Pierre Daniel Dorvilier, Jesyonè

81. Pierre Frantz Maxi, Pwofesè, jesyonè

82. Pierre Hitler Larochelle, Etidyan, antreprenè

83. Pierre Roberson Neptune, Enfimyè, dramatij

84. Pierre Velasquez Numa, Etidyan medsin, jiris

85. Piverly Louis, Pè katolik

86. Ramecesse Berlyne Charlotin

87. Renel Richardson, Pastè, antreprenè

88. Ricardo Celestin, Avoka

89. Ritchy Victorin, Powèt, ekriven

90. Robenson Placide, Etidyan, antreprenè

91. Robentz Dorvil, Antreprenè, Etidyan diplomasi

92. Roberson Jean, Ekonomis, antreprenè

93. Roosvelt Cadeau, Lidè kominotè, aktivis

94. Roro Thelusma, Avoka, enjenyè mekanik

95. Rosemine Jean Jacques, Jiris, kontab

96. Sheila Vital, Enfimyè

97. Stevens Louis, Nòmalyen, editè videyo

98. Stevenson Bazelaire, Powèt, etidyan

99. Stevenson Tivil, etidyan, antreprenè

100. Timothé Jean Jacques, Medsen

101. Vladimy Lainé (Tiger One), Chantè, aktivis

102. Waldy, Etidyan, antreprenè

103. Widnel Desruisseaux, Etidyan sosyoloji, powèt

104. Wilguens Altema, Enfimyè, Sèvitè piblik

105. Wilson Thelimo Louis, Notè piblik, Jiris

106. Wolson Louis, Jesyonè, ekriven

134 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page