top of page

Edikasyon kreyòl la ap fè elèv yo pi aktif, e pa p gen obstak.

Edikasyon kreyòl la ap fè elèv yo pi aktif, e pa p gen obstak.

Se pi gwo kado Leta ta ka ba pèp ayisyen.

Edikasyon kreyòl la ap fè elèv yo pi aktif, e pa p gen obstak.  Se pi gwo kado Leta ta ka ba pèp ayisyen.
Edikasyon kreyòl la ap fè elèv yo pi aktif, e pa p gen obstak. Se pi gwo kado Leta ta ka ba pèp ayisyen.

0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page