top of page

Yon benefis enpòtan nan sistèm edikasyon kreyòl ayisyen an se diminye pousantaj povrete ekstrèm.

Yon benefis enpòtan nan sistèm edikasyon kreyòl ayisyen an se diminye pousantaj povrete ekstrèm nan peyi a ak konfli sitwayen yo ap rankontre. Ayisyen gen yon istwa ki rich ak yon kilti ki gen anpil koulè. Ayisyen dwe aprann valorize lang yo, resous peyi a, ak tout sa nou pwodywi, selon Bellefleur (2020).

Yon benefis enpòtan nan sistèm edikasyon kreyòl ayisyen an se diminye pousantaj povrete ekstrèm nan peyi a ak konfli sitwayen yo ap rankontre. Ayisyen gen yon istwa ki rich ak yon kilti ki gen anpil koulè. Ayisyen dwe aprann valorize lang yo, resous peyi a, ak tout sa nou pwodywi, selon Bellefleur (2020).
Yon benefis enpòtan nan sistèm edikasyon kreyòl ayisyen an se diminye pousantaj povrete ekstrèm nan peyi a ak konfli sitwayen yo ap rankontre. Ayisyen gen yon istwa ki rich ak yon kilti ki gen anpil koulè. Ayisyen dwe aprann valorize lang yo, resous peyi a, ak tout sa nou pwodywi, selon Bellefleur (2020).

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page