top of page

KÒTAKÒT: Ayiti Otonòm (Edisyon Kreyòl) Hardcover

Nou pibliye dokiman enpòtan sa pou ankouraje lidè ki gen pati politik nan valiz yo, nan pòch yo, pati electoral yo, enspire sou modèl nou antanke jèn ki ap afwonte yon mache san bon gid lokal, ni modèl politik nasyonal. Nou swete pachemen sa sèvi gid pou oryante nouvo lidè k ap chache yon tras pou mache sou wout siksè politik an Ayiti tou. Nou kwè rèv KÒTAKÒT la ap reyalize lè tout antouraj nou jwenn bon jan enfòmansyon pou transfòme tèt yo, kominote yo, epi konnen yo pa p pi pywisan si yo pa mache kòtakòt. Nou kwè nan edikasyon, e nou kwè tout moun dwe jwenn ti moso konesans pou Ayiti otonòm atravè tèt yo.36 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page