top of page

Ayisyen ap aprann pi vit si yo pa fòse tèt yo etidye nan lang etranje. Sonje edikasyon se PREMYE SOLISYON tout poblèm n ap plenyen Ayiti.

Ayisyen ap aprann pi vit si yo pa fòse tèt yo etidye nan lang etranje.


Ayisyen ap aprann pi vit si yo pa fòse tèt yo etidye nan lang etranje.  Sonje edikasyon se PREMYE SOLISYON tout poblèm n ap plenyen Ayiti.
Ayisyen ap aprann pi vit si yo pa fòse tèt yo etidye nan lang etranje. Sonje edikasyon se PREMYE SOLISYON tout poblèm n ap plenyen Ayiti.

Sonje edikasyon se PREMYE SOLISYON tout poblèm n ap plenyen Ayiti.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page