top of page

Akote Ministè Kilti, Kominikasyon, ak Edikasyon, tout lòt ministè yo jwe wòl enpòtan nan fè pwomosyon edikasyon kreyòl. Se yon travay KÒTAKÒT pou Ayiti otonòm.

Akote Ministè Kilti, Kominikasyon, ak Edikasyon, tout lòt ministè yo jwe wòl enpòtan nan fè pwomosyon edikasyon kreyòl.


Se yon travay KÒTAKÒT pou Ayiti otonòm.

Akote Ministè Kilti, Kominikasyon, ak Edikasyon, tout lòt ministè yo jwe wòl enpòtan nan fè pwomosyon edikasyon kreyòl.  Se yon travay KÒTAKÒT pou Ayiti otonòm.
Akote Ministè Kilti, Kominikasyon, ak Edikasyon, tout lòt ministè yo jwe wòl enpòtan nan fè pwomosyon edikasyon kreyòl. Se yon travay KÒTAKÒT pou Ayiti otonòm.

3 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page