top of page

Yo ta dwe anseye kreyòl nan lekòl Ayiti depi 1982, lè refòm Bernard la te pase-a.

Yo ta dwe anseye kreyòl nan lekòl Ayiti depi 1982, lè refòm Bernard la te pase-a.

Yo ta dwe anseye kreyòl nan lekòl Ayiti depi 1982, lè refòm Bernard la te pase-a.
Yo ta dwe anseye kreyòl nan lekòl Ayiti depi 1982, lè refòm Bernard la te pase-a.

4 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page