top of page

Èske nou konsyan sitiyasyon fè aksyon? Enfliyans fè lwa? Chen grangou pa jwe?

Èske nou konsyan sitiyasyon fè aksyon?

Enfliyans fè lwa?

Chen grangou pa jwe?

Tout bèt jennen mòde?

Leta dwe sitwayen li tout bezwen primè?

Edikasyon dwe gratis selon konstitisyon an?

SÒT GEN JE, W A WÈ POU KÒ W. Nou li, men nou pa konprann, ni ka aplike OKENN lwa, apre sa lide nou di nou.


2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page