top of page

KÒTAKÒT Ayiti Otonòm

Public·1568 Kotis

Upcoming

KONFERANS EPI DYALÒG
December 31, 2023, 4:00 – 6:00 PM ESTITIAHaiti
Bèl bwase lide sou lidèchip, antreprenarya, sivik, etik epi moral, yon fason pou elaji chan enspirasyon jèn kontanporen yo. ITIAHaiti dekòtike yon seri peryòd nan literati, pale sou atizay yon seri gran ekriven, reyalizasyon syantifik, epi trete sijè aktyalite.

Past

DYALÒG
August 29, 2021, 4:00 – 6:00 PM EDTITIAHaiti
Konferans sou Lidèchip, antreprenarya, sivik epi moral, yon fason pou elaji chan enspirasyon jèn kontanporen yo. Nan ribrik sa, ITIAHaiti dekòtike yon seri peryòd nan literati, pale sou atizay yon seri gran ekriven ak reyalizasyon syantifik, epi trete sijè aktyalite.
KONFERANS EPI DYALÒG
October 31, 2021, 4:00 – 6:00 PM EDTITIAHaiti, Literary Organization
Bwase lide sou lidèchip, antreprenarya, sivik, etik epi moral, yon fason pou elaji chan enspirasyon jèn kontanporen yo. Nan ribrik sa, ITIAHaiti dekòtike yon seri peryòd nan literati, pale sou atizay yon seri gran ekriven ak reyalizasyon syantifik, epi trete sijè aktyalite.
KÒTAKÒT !!!
January 30, 2022, 3:00 – 5:00 PM ESTPati KÒTAKÒT
DYALÒG SOU DESIZYON RATIFIKASYON ESTATI AK MANIFÈS KÒTAKÒT, VALÈ PATI A, EPI KOZRI SOU KOWÒDINASYON DEPATMANTAL YO AK KOMITE EGZEKITIF LI.
Faz eliminatwa konkou kreyòl entènasyonal 2022
May 29, 2022, 2:00 – 6:00 PM EDTITIAHaiti
Lis patisipan ki retni yo ap piblik sou sit ITIAHaiti-a 30 avril. Faz eliminatwa konkou-a ap fèt 29 me sou zoom, epi final la ap fèt 31 jiyè 2022. Nou ankouraje atis yo voye yon videyo ant 2 a 5 minit ki prezante atizay yo pou si entènèt yo pa ta bon nan jou-a.
KONFERANS - DEBA
July 30, 2022 at 3:30 PM EDT871 N Main St, Randolph, MA 02368, USA
Tèm-1: Poblèm ak reyalite dwa moun an Ayiti, epi angajman sitwayen pou yon nouvèl Ayiti. Tèm-2: Ijans pou yon nouvèl sitwayènte ayisyen ki pwospere. Tèm-3: Pèspektiv sou reyalite sosyo-politik Ayiti jodi a selon enstitisyon dwa moun.
Final konkou kreyòl entènasyonal 2022
July 31, 2022, 2:00 – 6:00 PM EDTITIAHaiti
Lis patisipan ki retni yo ap piblik sou sit ITIAHaiti-a 30 avril. Faz eliminatwa konkou-a ap fèt 29 me sou zoom, epi final la ap fèt 31 jiyè 2022. Nou ankouraje atis yo voye yon videyo ant 2 a 5 minit ki prezante atizay yo pou si entènèt yo pa ta bon nan jou-a.
ASPÈ EKONOMIK LANG KREYÒL LA
October 30, 2022, 3:00 – 5:00 PM EDTITIAHaiti
Bèl bwase lide sou lidèchip, antreprenarya, sivik, etik epi moral, yon fason pou elaji chan enspirasyon jèn kontanporen yo. ITIAHaiti dekòtike yon seri peryòd nan literati, pale sou atizay yon seri gran ekriven, reyalizasyon syantifik, epi trete sijè aktyalite.
KONFERANS EPI DYALÒG
October 30, 2022, 4:00 – 6:00 PM EDTITIAHaiti
Bèl bwase lide sou lidèchip, antreprenarya, sivik, etik epi moral, yon fason pou elaji chan enspirasyon jèn kontanporen yo. ITIAHaiti dekòtike yon seri peryòd nan literati, pale sou atizay yon seri gran ekriven, reyalizasyon syantifik, epi trete sijè aktyalite.
KÒTAKÒT !!
November 26, 2022 at 3:00 PM – November 27, 2022 at 3:00 PM ESTITIAHaiti
DYALÒG SOU DESIZYON RATIFIKASYON ESTATI AK MANIFÈS KÒTAKÒT, VALÈ PATI A, EPI KOZRI SOU KOWÒDINASYON DEPATMANTAL YO AK KOMITE EGZEKITIF LI.
KONFERANS EPI DYALÒG
January 29, 2023, 4:00 – 6:00 PMITIAHaiti
Bèl bwase lide sou lidèchip, antreprenarya, sivik, etik epi moral, yon fason pou elaji chan enspirasyon jèn kontanporen yo. ITIAHaiti dekòtike yon seri peryòd nan literati, pale sou atizay yon seri gran ekriven, reyalizasyon syantifik, epi trete sijè aktyalite.
KONFERANS EPI DYALÒG
April 30, 2023, 4:00 – 6:00 PM EDTITIAHaiti
Bèl bwase lide sou lidèchip, antreprenarya, sivik, etik epi moral, yon fason pou elaji chan enspirasyon jèn kontanporen yo. ITIAHaiti dekòtike yon seri peryòd nan literati, pale sou atizay yon seri gran ekriven, reyalizasyon syantifik, epi trete sijè aktyalite.
KONFERANS EPI DYALÒG
July 30, 2023, 4:00 – 6:00 PM EDTITIAHaiti
Bèl bwase lide sou lidèchip, antreprenarya, sivik, etik epi moral, yon fason pou elaji chan enspirasyon jèn kontanporen yo. ITIAHaiti dekòtike yon seri peryòd nan literati, pale sou atizay yon seri gran ekriven, reyalizasyon syantifik, epi trete sijè aktyalite.
KONFERANS EPI DYALÒG
October 29, 2023, 4:00 – 6:00 PM EDTITIAHaiti
Bèl bwase lide sou lidèchip, antreprenarya, sivik, etik epi moral, yon fason pou elaji chan enspirasyon jèn kontanporen yo. ITIAHaiti dekòtike yon seri peryòd nan literati, pale sou atizay yon seri gran ekriven, reyalizasyon syantifik, epi trete sijè aktyalite.
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page