top of page

KÒTAKÒT Ayiti Otonòm

Public·1568 Kotis
Nou dwe mete tèt nou kòtakòt pou n pran pouvwa atravè eleksyon epi priyorize edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti yon fason pou tout ayisyen ka fini lekòl segondè epi kontinye etid yo nan nenpòt peyi yo ale.


Nou pa tande konbyen lajan Johnson Napoleon te pran nan men chak ayisyen pou li ba yo papye FILO Etazini ?


Si ayisyen sa yo te fè filo depi lakay yo Ayiti, yo ta ka aprann lang lòt peyi yo ale a epi kontinye etid yo San yo pa t vin achte papye nan men raketè Etazini. Echèk eskolè echwe pi fò ayisyen.

Sòt gen je, w a wè pou kò w.

Although Creole is taught in schools many students are reluctant to learn the language.

ITIAHaiti.org

ITIYAyiti


The Bernard educational reform mandated that schools begin in elementary teaching Creole, where the students would learn French at the high school level, resulting in them passing French in high school (Chaudenson & Vernet, 1983).

ITIAHaiti.org

ITIYAyiti

About

Vision In working for an autonomous Haiti, we want to see yo...

Events

  • 31 Dec Sun | 'KONFERANS EPI DYALÒG'

Group Page: Groups_SingleGroup