JAN KONFERANS YO RIVE LANSE

Manm òganizasyon ITIAHaiti yo te fè yon premye rankont sou Zoum, dimanch ki te de (2) out 2020-an. Nan rankont sa-a, patisipan yo te fè konesans epi aprann yon ti bout nan istwa kreyasyon òganizasyon-an ; kote Wilson Thelimo Louis t ap fè konnen ke ITIAHaiti se yon òganizasyon ki la pou ede jèn yo materyalize konesans yo, fè moun reviv kilti ayisyen-an, ede jèn yo ranfòse lidèchip yo, epi ankouraje yo sou chemen antreprenarya ak atizay.

Prezidan òganizasyon-an te pale sou kreyasyon ITIAHaiti ki kòmanse an 2008 ak yon gwoup jèn ekriven epi atis ki t ap viv nan sid Ayiti nan objektif pou reyalize anpil aktivite sosyal ak kiltirèl. Yo te kwè ansanm, y ava rive pi rapid epi abouti ak objektif yo te gen an komen. Malgre vizyon yo te genyen, li te difisil pou yo te jwenn ankadreman nan men moun ki gen lajan ak sa ki gen pouvwa. Men yo pa t dekouraje. Okontrè, yo te rasanble tout sa yo te genyen pou envesti nan potansyèl yo genyen.

Fè pwomosyon lang kreyòl la, bay lòt asosyasyon k ap travay pou devlopman Ayiti jarèt; se kèk nan objektif ITIAHaiti. Se sa k pouse jounen Jodi-a, ITIAHaiti tounen yon lide nasyonal epi etènasyonal pou atenn plis jèn. Se nan rankont Zoum sa ke manm ITIAHaiti yo te twouve li nesesè pou yo ta kontinye rankontre chak dimanch nan mwa yo.

Jesika Li Nazè,

Ekriven, Itityayis,

jessica@itiahaiti.org

Wilson Thelimo Louis,

Editè

©2008-2021 by THELIMO Services

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram