top of page

Ansèyman kreyòl ayisyen an ka lakòz pi gwo pousantaj gradyasyon nan lekòl segondè

Ansèyman kreyòl ayisyen an ka lakòz pi gwo pousantaj gradyasyon nan lekòl segondè, kreye plis opòtinite karyè, epi redywi konfli ak vyolans Ayiti.


ITIYAyiti

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page